Videoklipy

Pri nakrúcaní a strihaní hudobných videoklipov je dôležité naladiť sa na každú skladbu zvlášť, aby obraz kooperoval s hudobnou zložkou a aby potvrdzoval a pozdvihoval autorove intencie. Ako tvorcovia, ktorí majú blízko k hudbe, sa radi spolupodieľame na rôznych hudobných projektoch a vždy pritom pristupujeme k ich obrazovému spracovaniu s rovnakým cieľom, aký majú aj ich autori pri ich tvorbe – vytvoriť originál.

Pri nakrúcaní a strihaní hudobných videoklipov je dôležité naladiť sa na každú skladbu zvlášť, aby obraz kooperoval s hudobnou zložkou a aby potvrdzoval a pozdvihoval autorove intencie. Ako tvorcovia, ktorí majú blízko k hudbe, sa radi spolupodieľame na rôznych hudobných projektoch a vždy pritom pristupujeme k ich obrazovému spracovaniu s rovnakým cieľom, aký majú aj ich autori pri ich tvorbe – vytvoriť originál.

ViAc
ViAc
ViAc
ViAc

KONtAkt