iné

Táto kategória videí je pre nás obzvlášť špeciálna. Dáva nám totiž možnosť nahliadnuť do neprebádaných zákutí rôznych iných povolaní, zažívať nevšedné situácie pri nakrúcaní unikátnych projektov a spoznávať inšpiratívnych ľudí.

Táto kategória videí je pre nás obzvlášť špeciálna. Dáva nám totiž možnosť nahliadnuť do neprebádaných zákutí rôznych iných povolaní, zažívať nevšedné situácie pri nakrúcaní unikátnych projektov a spoznávať inšpiratívnych ľudí.

ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc

KONtAkt