svaDBy

Svadobné klipy sú gro našej práce. Za vyše 10 rokov našej tvorby sme zachytili už stovky svadieb, z každej sa pritom snažíme urobiť unikát. Jednu z najväčších výhod pre tento účel predstavuje prítomnosť 2 svadobných kameramanov – takto si môžete byť istí, že máte z každého momentu zachytený najlepší možný záber. Vášu svadbu sa snažíme pretaviť do výslednej podoby tak, aby videoklip z nej nesvedčil len o tom, že bola zdokumentovaná, ale že bola naozaj nezameniteľná. Tak ako naša tvorba.

Pri nakrúcaní a strihaní hudobných videoklipov je dôležité naladiť sa na každú skladbu zvlášť, aby obraz kooperoval s hudobnou zložkou a aby potvrdzoval a pozdvihoval autorove intencie. Ako tvorcovia, ktorí majú blízko k hudbe, sa radi spolupodieľame na rôznych hudobných projektoch a vždy pritom pristupujeme k ich obrazovému spracovaniu s rovnakým cieľom, aký majú aj ich autori pri ich tvorbe – vytvoriť originál.

ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc
ViAc

KONtAkt